Als uw facturen niet betaald worden, kunt u altijd een beroep op ons doen. Een jurist is goed in staat om de haalbaarheid van uw dossier te bepalen. Zo nodig ondernemen we een gang naar de rechter en schakelen we een deurwaarder in.


Golstein juridisch advies kan u bijstaan in zowel het buitengerechtelijke traject als het gerechtelijke traject. Tijdens het buitengerechtelijke traject zal er allereerst geprobeerd worden om het volledige openstaande bedrag betaald te krijgen, verhoogd met rente en incassokosten. De debiteur wordt aangeschreven, eventueel gebeld en/of op locatie bezocht. Ook wordt wel, om de kans op een goed resultaat te vergroten, een betalingsregeling afgesproken.

Zo nodig wordt de vordering voorgelegd aan de rechter en wordt een gerechtelijke procedure gevoerd. Hierbij is ook het uitgangspunt om zoveel mogelijk kosten op de debiteur te verhalen. Uiteraard is de cliënt degene die beslist of een procedure wordt gevoerd. Wij geven een reële inschatting van de haalbaarheid en proberen u voor onnodige kosten te behoeden.

Contactinfo:

Mr. G. Golstein
Laan 1940-1945 nr. 1
4194 RG METEREN (NL)